Comissiò

Falleres Majors

Érika Zaragozá i Martínez

Marta Monsoriu i Antón


Presidents

Javier Villalba i Estellés

Carlos Calabuig i Ferrer


Junta Directiva

President
Vicepresident 1º
Vicepresident 2º
Vicepresident 3º
Vicepresidència d' Economia
Vicepresidència de Fejestos

Vicepresidència de Relacions Públiques
Vicepresidència d' Activitats Diverses
Vicepresidència d' Infantils i Cultura
​ Vicepresidència de Casal
​ Secretaria
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Javier Villalba i Estellés
Ángel Moreno i Martínez
Miguel Nevado i Carbonell
Ignacio Manzano i Martínez
Belén Ruíz i Luján
Jorge Company i García
Antoni Cuenca i Carbonell
Vicent García i San Andrés
Josep Machancoses i Fuster
Mireia Rodríguez i Pons
Salvador Alonso i Alba
Aida P. Cortés i Vedreño